Učitelé výtvarného oboru:


      

          Mgr.Jiřina Kinkalová

          kinkalova@zusnovestraseci.cz

Ředitelka ZUŠ N. Strašecí od roku 1999,
Absolventka PedF UK Praha , absolventka nástavbového studia SPGŠ Beroun,
Učitelka výtv. výchovy II. st.ZŠ N. Strašecí, vedení výtvarných kurzů pro děti romského původu Města Kladna,
Ilustrovala učebnice Čeština pro malé cizince I. a II. díl / kniha byla oceněna Evropskou cenou Label 2004 Sokrates /
Členka Asociace výtv. pedagogů
Absolventka vzděláv. programu - Lidský smysl situací zpodobněných ve výtvarném umění
Diskursivní dílny Zorná pole, Příběh hmoty, Struktura, Světlo a valér – na katedře výtvarné výchovy PedF UK Praha
Absolventka seminářů Otevřené studio J. Kornatovského
Keramický a výtvarný ateliér Koněšín – sympozium keramiky

Od roku 2012 pravidelně navštěvuje kurzy na SUPŠ v Bechyni : Modelování, Točení na kruhu, Malba na keramiku

 Petra Tetaurová         

          tetaurova@zusnovestraseci.cz

Absolventka Střední výtvarné školy V.Hollara v Praze a studia pro učitele ZUŠ a uměleckých SOŠ na PedF UK,
Absolventka systematického kurzu arteterapie při České arteterapeutické asociaci,
Absolventka výtvarných kurzů Národní galerie,keramického ateliéru K - přípravy pedagogů a kurzů digitální fotografie.
Členka Asociace výtvarných pedagogů.
Příležitostně pracuje jako lektorka výtvarných kurzů pro děti a dospělé,
spolupracuje s Klubem rodičů a dětí s Downovým syndromem - na letních pobytech vede výtvarnou terapii.

      

          Mgr.Lada Stará

          stara@zusnovestraseci.cz

Absolventka PedF UK Praha - obor výtvarná výchova - český jazyk
Absolventka mnoha kurzů výtvarné tvorby / keramika, monotyp, plenér.../
učitelství výtvarné výchovy / digitální fotografie ve škole, tvořivá dramatika../, dějin umění, psychologie a pedagogiky
Členka porot dětských výtvarných soutěží
Pracuje příležitostně jako lektorka výtvarných kurzů pro děti a dospělé
Intenzivně se věnuje vlastní umělecké činnosti - malbě, kresbě a knižní ilustraci.
Měla několik společných a jednu samostatnou soubornou výstavu.
Publikuje, píše poezii, písňové texty a povídky.
Na svém kontě má jednu knihu a texty k CD.

 

Mgr. Martina Černá

cerna@zusnovestraseci.cz

Absolventka Katedry výchovné dramatiky na DAMU v Praze.
Absolventka PedF UK Praha.
Pedagog v základním uměleckém školství v oboru literárně – dramatickém a výtvarném.
Má zkušenosti s vedením seminářů a workshopů divadelních, literárních i výtvarných.
Ráda propojuje více uměleckých oborů dohromady. Absolvovala dva roky výuky Prožitkového zpívání u Zuzany Vlčinské.
Aktivně se věnuje loutkovému a předmětovému divadlu.

           MgA. Kateřina Satranská

           satranska@zusnovestraseci.cz

Absolvovala v roce 2022  na  VŠUP Praha - v Ateliéru Ilustrace a grafiky autorskou knihou Záznamy, která vyšla jako ofsetový reprint v nakladatelství XAO,

Absolvovala stáže na Ěcole nationale supérieure des Arts Décoratifs a na Beaux- Arts de Marseille.

Ve své tvorbě čerpá z každodenního života. V jednoduchých skicách zachycuje prchavé okamžiky, které následně převádí do dalších forem, jako je malba, výšivka či linoryt.

V současné době je na mateřské dovolené a učí v naší ZUŠ.

 

Jarní koncert ZUŠ OPEN - 29.5.2024

DSC_1863.JPG

      

         AKTUALITY

  18.6. - HO: Koncert žáků Z.Frolíka

  20.6. - TO: Závěrečný koncert

  25.6. - Předávání absolventských vysvědčení

  26.6. - HO: Koncert žáků I.Teshomeové a L.Andráškové

       

         logo open