Učitelé výtvarného oboru:


      

        Mgr.Jiřina Kinkalová

        kinkalova@zusnovestraseci.cz

Ředitelka ZUŠ N. Strašecí od roku 1999,
Absolventka PedF UK Praha , absolventka nástavbového studia SPGŠ Beroun,
Učitelka výtv. výchovy II. st.ZŠ N. Strašecí, vedení výtvarných kurzů pro děti romského původu Města Kladna,
Ilustrovala učebnice Čeština pro malé cizince I. a II. díl / kniha byla oceněna Evropskou cenou Label 2004 Sokrates /
Členka Asociace výtv. pedagogů
Absolventka vzděláv. programu - Lidský smysl situací zpodobněných ve výtvarném umění
Diskursivní dílny Zorná pole, Příběh hmoty, Struktura, Světlo a valér – na katedře výtvarné výchovy PedF UK Praha
Absolventka seminářů Otevřené studio J. Kornatovského
Keramický a výtvarný ateliér Koněšín – sympozium keramiky

Od roku 2012 pravidelně navštěvuje kurzy na SUPŠ v Bechyni : Modelování, Točení na kruhu, Malba na keramiku        Petra Tetaurová         

        tetaurova@zusnovestraseci.cz

Absolventka Střední výtvarné školy V.Hollara v Praze a studia pro učitele ZUŠ a uměleckých SOŠ na PedF UK,
Absolventka systematického kurzu arteterapie při České arteterapeutické asociaci,
Absolventka výtvarných kurzů Národní galerie,keramického ateliéru K - přípravy pedagogů a kurzů digitální fotografie.
Členka Asociace výtvarných pedagogů.
Příležitostně pracuje jako lektorka výtvarných kurzů pro děti a dospělé,
spolupracuje s Klubem rodičů a dětí s Downovým syndromem - na letních pobytech vede výtvarnou terapii.

      

        Mgr.Lada Stará

        stara@zusnovestraseci.cz

Absolventka PedF UK Praha - obor výtvarná výchova - český jazyk
Absolventka mnoha kurzů výtvarné tvorby / keramika, monotyp, plenér.../
učitelství výtvarné výchovy / digitální fotografie ve škole, tvořivá dramatika../, dějin umění, psychologie a pedagogiky
Členka porot dětských výtvarných soutěží
Pracuje příležitostně jako lektorka výtvarných kurzů pro děti a dospělé
Intenzivně se věnuje vlastní umělecké činnosti - malbě, kresbě a knižní ilustraci.
Měla několik společných a jednu samostatnou soubornou výstavu.
Publikuje, píše poezii, písňové texty a povídky.
Na svém kontě má jednu knihu a texty k CD.

 

Mgr. Martina Černá

cerna@zusnovestraseci.cz

Absolventka Katedry výchovné dramatiky na DAMU v Praze.
Absolventka PedF UK Praha.
Pedagog v základním uměleckém školství v oboru literárně – dramatickém a výtvarném.
Má zkušenosti s vedením seminářů a workshopů divadelních, literárních i výtvarných.
Ráda propojuje více uměleckých oborů dohromady. Absolvovala dva roky výuky Prožitkového zpívání u Zuzany Vlčinské.
Aktivně se věnuje loutkovému a předmětovému divadlu.

 

Slavnostní koncert ZUŠ - 1.6.2023

DSC_1245.JPG

        

           AKTUALITY

     

    2.10. - Valná hromada SRP

    5.10. - Zahajovací koncert - NKC