Od 12.4.2021 bude zahájena individuální výuka prezenčně,

skupinová výuka nadále pouze distančně / s možností individuálních konzultací - 1 žák /!

/ Vaši učitelé Vás budou kontaktovat /

Bližší informace - zde

Infoleták 2021

Malé nakouknutí do naší ZUŠ :

Blahopřejeme našim  žákům  VO  k úspěchům při přijímacích zkouškách a přijetí na střední umělecké školy

/Jakub Stehno - umělecký řezbář - Praha, 

Jakub Beznoska - střední uměleckoprůmyslová škola Praha, 

Nela Pravdová - střední průmyslová škola grafická Praha,

Natálie Stuchlá - střední škola designu a řemesel Kladno /

zde se podívejte na některé jejich práce


V roce 2020 slavila naše škola úctyhodné 70. narozeniny  !  

Připravili jsme s velkou podporou SRP ZUŠ
a města Nové Strašecí  znak barevný.JPG
několik krásných hudebních a recitačních přednesů
a ilustrovaný příběh o Strašidlátku...


Kdo by chtěl  slyšet celé album ...............otevře si  NAHRÁVACÍ STUDIO !!!

Kdo chce číst o Strašidlátku, nahlédněte  zde !

VO - výstava v oknech ZUŠ 2021

IMG_1933.jpg

      

         AKTUALITY

  Od 12.4. 2021 

  individuální výuka prezenčně,

  skupinová výuka

  nadále distančně !