Bylo prozíravé od našich předchůdců, že měli odvahu v roce 1950 založit v tomto malém městě hudební školu.
Tím učinili mnoho pro vzdělání svého občanstva a pro rozvoj kulturního života ve městě i okolí.
 V ZUŠ se vyučují všechny čtyři obory, k hudebnímu přibyl v roce 1967 obor výtvarný, v roce 1987 obor literárně - dramatický a o rok později obor taneční.

                 Hudební škola vznikla jako pobočka Městské hudební školy v Rakovníku, jejímž ředitelem byl Zdeněk Tomáš. Vyučovalo se v budově literní školy ve dvou místnostech. V době vzniku bylo přihlášeno kolem 90 žáků převážně na housle a klavír.

                 V roce 1953 se škola osamostatnila a jejím ředitelem byl jmenován Jaroslav Brabec, který v ní působil až do roku 1973.
V roce 1956 získala škola vlastní budovu – bývalý hotel Benda na náměstí. Ze starých a nevyhovujících prostor se v květnu 1960 přestěhovala do budovy bývalého okresního soudu a radnice, kde sídlí dodnes.
                 V roce 1964 přišel do školy pan František Zázvorka. Tento laskavý a citlivý učitel dokázal děti okouzlit
a ovlivnit láskou k hudbě na celý život. Vychoval řadu osobností, které v početných kapelách a orchestrech ovlivňovaly a dodnes ovlivňují dění nejen v našem městě, ale v celém kraji i v zahraničí. Pan František Zázvorka se v roce 1973 stal ředitelem a školu 
opustil po dvaceti třech letech.

                 V roce 1987 se stala ředitelkou  PaedDr. Drahoslava Pittnerová. 
Díky její energičnosti a kreativitě se podařilo školu zviditelnit kulturními akcemi, které bezesporu přesáhly hranice regionu.
Za všechny připomínám Peřiny, Bubu stock nebo Celostátní kolo literárně dramatické soutěže. 
Ze školy odešla v roce 1998.

                Od ledna 1999 je ředitelkou školy Mgr. Jiřina Kinkalová. Škola se rozšířila do budovy bývalé Tesly.Vznikly ateliery a fotokomora pro výtvarný obor, nový taneční sál a také koncertní a divadelní prostor – Modrý sál. Díky sbírce ‚ Kupte si svůj schod‘, se podařilo zachránit kouzelný prostor, kde vznikla galerie Zadní schodiště.
Také se nám podařilo vybudovat nahrávací studio, kde vznikají nahrávky žáků hudebního a literárně - dramatického oboru. Snažíme se prostory školy neustále rozšiřovat a vylepšovat.

                Kapacita školy byla 500 žáků a už 12 let byla zaplněna do posledního místa.. V roce 2021 se nám podařilo nyvýšit kapacitu na 525. Přesto bohužel nemůžeme z kapacitních důvodů přijmout všechny uchazeče o studium na naší škole, i když uspějí v náročných přijímacích zkouškách. V naší škole vyučuje kolem 30 učitelů a zázemí vytváří 4 provozní zaměstnanci. Všem patří velké poděkování za jejich práci a hlavně za vlídnou a přitom tvůrčí atmosféru, která v prostorách naší školy vládne.

                Každým rokem připravujeme na devadesát akcí pro veřejnost. K největším patří Zahajovací koncert pro nové žáky, Vánoční koncert v Kapli CČSH, Stříbrná sobota,Štědrovečerní Česká mše půlnoční, Výchovný koncert pro žáky ZŠ a slavnostní Jarní koncert, ZUŠ OPEN, společná taneční vystoupení Lístečku se Čtyřlístkem, historické i scénické tance a divadelní vystoupení. V závěru roku pak již přes dvacet let pořádáme Strašecký dvorek - dvoutýdenní výstavy, koncerty, vystoupení, dílny a happeningy všech oborů ZUŠ. Velký dík patří rodičům našich žáků, kteří jsou nám aktivní oporou.
                 V základní umělecké škole učíme děti sebekázni, vytrvalosti, tvořivosti, slušnosti a respektu. Snažíme se otvírat jim cestu do uměleckých oborů ,
probouzet v nich potřebu poznávat a setkávat se s uměním, vedeme je k pochopení, jak důležitou úlohu má kultura v našich životech.

                Děkujeme všem, kteří nám v tom pomáhají.


Mgr. Jiřina Kinkalová

      

                        

  


                

Výstava a koncert učitelů 26.3.2024

_DSC6046.jpg

      

         AKTUALITY

  27.5. - TO: Postupové zkoušky

  27.5. - LDO: Závěrečné vystoupení žáků III.

  29.5. - Jarní koncert - ZUŠ OPEN

  30.5. - HO: Přijímací zkoušky

  30.5. - TO: Postupové zkoušky

  30.5. - HO: Koncert žáků Z.Eržiakové

  31.5. - TO: Postupové zkoušky

         

         logo open