Bylo prozíravé od našich předchůdců, že měli odvahu v roce 1950 založit v tomto malém městě hudební školu.
Tím učinili mnoho pro vzdělání svého občanstva a pro rozvoj kulturního života ve městě i okolí.
Hudební škola vznikla jako pobočka Městské hudební školy v Rakovníku, jejímž ředitelem byl Zdeněk Tomáš.
Vyučovalo se v budově literní školy ve dvou místnostech. V době vzniku bylo přihlášeno kolem 90 žáků převážně na housle a klavír.
V roce 1953 se škola osamostatnila a jejím ředitelem byl jmenován Jaroslav Brabec, který v ní působil až do roku 1973.
V roce 1956 získala škola vlastní budovu – bývalý hotel Benda na náměstí. 
Ze starých a nevyhovujících prostor se v květnu 1960 přestěhovala do budovy bývalého okresního soudu a radnice, kde sídlí dodnes.
V roce 1964 přišel do školy pan František Zázvorka. Tento laskavý a citlivý učitel dokázal děti okouzlit
a ovlivnit láskou k hudbě na celý život. Pan František Zázvorka se v roce 1973 stal ředitelem a školu 
opustil po dvaceti třech letech, kdy ho v roce 1987 vystřídala PaedDr. Drahoslava Pittnerová. 
Díky její energičnosti a kreativitě se podařilo školu zviditelnit kulturními akcemi, které bezesporu přesáhly hranice regionu.
Za všechny připomínám Peřiny, Bubu stock nebo Celostátní kolo literárně dramatické soutěže. 
Ze školy odešla v roce 1998.
Od ledna 1999 je ředitelkou školy Mgr. Jiřina Kinkalová. 
Škola se rozšířila do budovy bývalé Tesly.
Vznikly ateliery a fotokomora pro výtvarný obor, nový taneční sál a také koncertní a divadelní prostor – Modrý sál.
Díky sbírce ‚ Kupte si svůj schod‘, se podařilo zachránit kouzelný prostor, kde vznikla galerie Zadní schodiště.
V ZUŠ se vyučují všechny čtyři obory (k hudebnímu přibyl v roce 1967 obor výtvarný, v roce 1987 obor literárně dramatický
a o rok později obor taneční ). 
V posledních letech školu navštěvuje kolem 500 žáků. Vyučuje zde 22 učitelů a zázemí vytváří 3 provozní zaměstnanci.
Všem patří velké poděkování za jejich práci a hlavně za vlídnou a přitom tvůrčí atmosféru, která v prostorách naší školy vládne.
Každým rokem připravujeme na devadesát akcí pro veřejnost.
K největším patří Strašecký dvorek, Peřiny, Masopust, Štědrovečerní Česká mše půlnoční, Vánoční koncert KOUŽ, Stříbrná sobota,
koncerty žáků i učitelů, společná taneční vystoupení Lístečku se Čtyřlístkem, historické i scénické tance
a divadelní vystoupení. 
V základní umělecké škole učíme děti sebekázni, slušnosti a respektu, snažíme se otvírat jim cestu do uměleckých oborů ,
probouzet v nich potřebu poznávat a setkávat se s uměním, vedeme je k pochopení, jak důležitou úlohu má kultura v našich životech.
Děkujeme všem, kteří nám v tom pomáhají.


Mgr. Jiřina Kinkalová

Jarní koncert - 26.5.2022

DSC_1846u.jpg

        

           AKTUALITY

    Přejeme všem hezké léto

    a hezké prázdniny !