Přijímání žáků:

Základní umělecká škola v Novém Strašecí nabízí dětem možnost podchytit a rozvinout jejich schopnosti a talent.
Práce našich učitelů a vlídné prostředí školy může ovlivnit vývoj Vašeho dítěte a obohatit jeho budoucí život.
V HUDEBNÍM OBORU SE DĚTI UČÍ POROZUMĚT HUDBĚ A SAMI JI PROVOZOVAT, žák může volit z těchto studijních zaměření: hra na klavír, elektronické klávesové nástroje, housle, violoncello, kontrabas, zobcovou flétnu, hoboj, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, baskřídlovku, baryton, pozoun, tubu, lesní roh, klasickou kytaru, elektrickou kytaru, bicí a sólový zpěv. 
VE VÝTVARNÉM OBORU ZÍSKÁVAJÍ DĚTI ZKUŠENOSTI V MALBĚ, KRESBĚ, GRAFICE, KERAMICE A FOTOGRAFII.
V TANEČNÍM OBORU SE DĚTI UČÍ ZÁKLADŮM LIDOVÉHO, KLASICKÉHO I MODERNÍHO TANCE.
V LITERÁRNĚ – DRAMATICKÉM OBORU SE DĚTI ZAMĚŘUJÍ NA PROJEV MLUVENÝ, PÍSEMNÝ A POHYBOVÝ.

Žáci jsou přijímání ke studiu na základě talentových zkoušek .
 


Zápis uchazečů o studium pro rok 2021/2022 začne 15.4.2021 a bude ukončen 14.5.2021 .

Sledujte zde, jakou formou bude zápis probíhat !


Požadavky ke zkouškám:

hudební obor:

     • Intonace –  zpěv lidové písně
     •                    zopakovat hraný tón
     • Rytmus  -   vytleskat  rytmus
     • Sluch    -    rozpoznat vysoké a hluboké tóny
     • Součástí zkoušky je komunikační zralost.


literárně - dramatický obor:

 • uchazeč si připraví jeden krátký text zpaměti
 • práce s jednoduchým textem - s různou motivací
 • slovní komunikace, komunikační zralost
 • pohyb v prostoru - chůze s různou motivací
 • přijetí role - jednoduchá divadelní improvizace podle zadání
 • základní rytmické cítění - vytleskání jednoduchého rytmu


taneční obor:

 • rozlišení tempa - chůze, běh
 • orientace v prostoru
 • pohybová improvizace na zadané téma, tvořivost
 • napětí, uvolnění
 • ohebnost

V případě, že dítě chce nastoupit do tanečního oboru ve věku od 9 let,

bude přijímací zkouška obsahovat i další aspekty, jako je vnímání rytmu, pohybové dovednosti,

pohybová pamětˇ aj., které odpovídají o rok nižším požadavkům ve ŠVP – lze si prohlédnout zde


výtvarný obor:

UCHAZEČ VÝTVARNĚ ZPRACUJE ZADANÝ ÚKOL

 

5 - 11 let :  KOLOROVANÁ NÁMĚTOVÁ KRESBA

12 – 15 let : KRESBA PODLE MODELU

16 – 26 let : KRESBA PODLE MODELU

 

kritéria hodnocení:

5 -11 let

 • schopnost soustředění na zadaný úkol
 • výtvarné zpracování námětu ( výtvarný projev přiměřený věku)
 • elementární zvládnutí kompozice
 • originalita

 

12 -15 let

 • schopnost pozorování skutečnosti
 • výtvarný přepis skutečnosti
 • vyjádření tvaru a objemu linií
 • zvládnutí kompozice

 

16 -26 let

 • pozorování skutečnosti
 • výtvarný přepis skutečnosti
 • vyjádření tvaru a objemu svělem a stínem
 • zvládnutí kompozice

 

 

 

HODNOCENÍ :

každá část kritérií je hodnocena samostatně bodovým oceněním

výsledné hodnocení je součtem všech získaných bodůTěšíme se na Vás ! 

Absolventi 2020 - 25.6.2020

DSC_1014.JPG

      

         AKTUALITY

  Od 4.1. 2021 do odvolání

  pouze distanční výuka !