Přijímání žáků:

Základní umělecká škola v Novém Strašecí nabízí dětem možnost podchytit a rozvinout jejich schopnosti a talent.
Práce našich učitelů a vlídné prostředí školy může ovlivnit vývoj Vašeho dítěte a obohatit jeho budoucí život.
V HUDEBNÍM OBORU SE DĚTI UČÍ POROZUMĚT HUDBĚ A SAMI JI PROVOZOVAT, žák může volit z těchto studijních zaměření: hra na klavír, elektronické klávesové nástroje, housle, violoncello, kontrabas, zobcovou flétnu, hoboj, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, baskřídlovku, baryton, pozoun, tubu, lesní roh, klasickou kytaru, elektrickou kytaru, bicí a sólový zpěv. 
VE VÝTVARNÉM OBORU ZÍSKÁVAJÍ DĚTI ZKUŠENOSTI V MALBĚ, KRESBĚ, GRAFICE, KERAMICE A FOTOGRAFII.
V TANEČNÍM OBORU SE DĚTI UČÍ ZÁKLADŮM LIDOVÉHO, KLASICKÉHO I MODERNÍHO TANCE.
V LITERÁRNĚ – DRAMATICKÉM OBORU SE DĚTI ZAMĚŘUJÍ NA PROJEV MLUVENÝ, PÍSEMNÝ A POHYBOVÝ.

Zveme zájemce na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 25.4.2019 OD 13.00 DO 18.00 HODIN
Žáci jsou přijímání ke studiu na základě talentových zkoušek .
termíny zkoušek - viz akce /. 


Zájemci o studium se zapisují v kanceláři školy / č.1/od 25.4.2019 do 17.5.2019 do naplnění kapacity jednotlivých oborů.

Výsledky přijímacích zkoušek do všech oborů ZDE !


Požadavky ke zkouškám:

hudební obor:

 • rytmické cítění - vytleskat zadaný rytmus
 • intonace - zazpívat jednoduchou píseň
 • sluch - zazpívat zahraný tón


literárně - dramatický obor:

 • základní rytmické cítění - vytleskat jednoduchý rytmus
 • práce s jednoduchým textem - s různou motivací
 • slovní komunikace - dokončení jednoduchého příběhu
 • členění prostoru a pohyb v něm - chůze v prostoru, stronzo
 • přijetí role - improvizace při sidecouchingu, hra na sochy


taneční obor:

 • rozlišení tempa - chůze, běh
 • orientace v prostoru
 • pohybová improvizace na zadané téma, tvořivost
 • napětí, uvolnění
 • ohebnost


výtvarný obor: pro děti 7 - 9 let

 • zadání - Moje rodina, náš dům
 • technika - kresba tuší a dřívkem


kritéria pro přijetí

 • zájem o výtvarnou tvorbu, schopnost soustředění a práce s výtvarnými prostředky podle pokynů


výtvarný obor: pro děti od 10 let

 • zadání - přírodnina
 • technika - kresba tužkou podle modelu


kritéria pro přijetí

 • zájem o výtvarnou tvorbu, schopnost pozorovat a výtvarně vyjadřovat viděné


výtvarný obor: keramika

 • zadání - nádoba z válečků
 • technika - modelování z hlíny


kritéria pro přijetí

 • zájem o výtvarnou tvorbu, schopnost soustředění, výtvarné vidění, zručnost


výtvarný obor: fotografie

kritéria pro přijetí

 • schopnost vidění kontrastů světel a stínů

Těšíme se na Vás ! 

Zahajovací koncert 2018

DSC_0075.jpg

 • 23.3.2019 TO: Jarní pohár Praha 5
 • 28.3.2019 - Průzkum talentovanosti - MŠ, ZŠ
 • 28.3.2019 - TO: Zájezd -Divadlo ABC
 • 1.4.2019 - Průzkum talentovanosti - MŠ, ZŠ

       

    

       AKTUALITY