Přijímání žáků:

Základní umělecká škola v Novém Strašecí nabízí dětem možnost podchytit a rozvinout jejich schopnosti a talent.
Práce našich učitelů a vlídné prostředí školy může ovlivnit vývoj Vašeho dítěte a obohatit jeho budoucí život.
V HUDEBNÍM OBORU SE DĚTI UČÍ POROZUMĚT HUDBĚ A SAMI JI PROVOZOVAT, žák může volit z těchto studijních zaměření: hra na klavír, elektronické klávesové nástroje, housle, violoncello, kontrabas, zobcovou flétnu, hoboj, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, baskřídlovku, baryton, pozoun, tubu, lesní roh, klasickou kytaru, elektrickou kytaru, bicí a sólový zpěv. 
VE VÝTVARNÉM OBORU ZÍSKÁVAJÍ DĚTI ZKUŠENOSTI V MALBĚ, KRESBĚ, GRAFICE, KERAMICE A FOTOGRAFII.
V TANEČNÍM OBORU SE DĚTI UČÍ ZÁKLADŮM LIDOVÉHO, KLASICKÉHO I MODERNÍHO TANCE.
V LITERÁRNĚ – DRAMATICKÉM OBORU SE DĚTI ZAMĚŘUJÍ NA PROJEV MLUVENÝ, PÍSEMNÝ A POHYBOVÝ.

Zveme zájemce na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  OD 13.00 DO 18.00 HODIN
Žáci jsou přijímání ke studiu na základě talentových zkoušek .
termíny zkoušek - viz akce /. 


Zájemci o studium se zapisují v kanceláři školy / č.1/od  do 2020 do naplnění kapacity jednotlivých oborů.

Zápisový lístek  ke stažení  zde . Vytiskněte si jako 2 stránky na list ! a mějte na paměti, že ho musíte v ZUŠ osobně odevzdat !

Zde se zároveň musíte zapsat na termín přijímacích zkoušek.

Výsledky přijímacích zkoušek pro rok 2019/2020 do všech oborů v menu VÝSLEDKY


Požadavky ke zkouškám:

hudební obor:

     • Intonace –  zpěv lidové písně
     •                    zopakovat hraný tón
     • Rytmus  -   vytleskat  rytmus
     • Sluch    -    rozpoznat vysoké a hluboké tóny
     • Součástí zkoušky je komunikační zralost.


literárně - dramatický obor:

 • základní rytmické cítění - vytleskat jednoduchý rytmus
 • práce s jednoduchým textem - s různou motivací
 • slovní komunikace - dokončení jednoduchého příběhu
 • členění prostoru a pohyb v něm - chůze v prostoru, stronzo
 • přijetí role - improvizace při sidecouchingu, hra na sochy


taneční obor:

 • rozlišení tempa - chůze, běh
 • orientace v prostoru
 • pohybová improvizace na zadané téma, tvořivost
 • napětí, uvolnění
 • ohebnost


výtvarný obor:

UCHAZEČ VÝTVARNĚ ZPRACUJE ZADANÝ ÚKOL

 

5 - 11 let :  KOLOROVANÁ NÁMĚTOVÁ KRESBA

12 – 15 let : KRESBA PODLE MODELU

16 – 26 let : KRESBA PODLE MODELU

 

kritéria hodnocení:

5 -11 let

 • schopnost soustředění na zadaný úkol
 • výtvarné zpracování námětu ( výtvarný projev přiměřený věku)
 • elementární zvládnutí kompozice
 • originalita

 

12 -15 let

 • schopnost pozorování skutečnosti
 • výtvarný přepis skutečnosti
 • vyjádření tvaru a objemu linií
 • zvládnutí kompozice

 

16 -26 let

 • pozorování skutečnosti
 • výtvarný přepis skutečnosti
 • vyjádření tvaru a objemu svělem a stínem
 • zvládnutí kompozice

 

 

 

HODNOCENÍ :

každá část kritérií je hodnocena samostatně bodovým oceněním

výsledné hodnocení je součtem všech získaných bodůTěšíme se na Vás ! 

Litomyšl 2019

20190502_173049.jpg

P.F. 2020

20. -24.1.2020  Ukázkové hodiny TO - rozvrh

27. - 28.1.2020 - LDO: Otevřené hodiny pro rodiče

29.1.2020 - HO: Koncert žáků L.Andráškové a I.Teshomeové

      

         AKTUALITY