Přijímání žáků:

Základní umělecká škola v Novém Strašecí nabízí dětem možnost podchytit a rozvinout jejich schopnosti a talent.
Práce našich učitelů a vlídné prostředí školy může ovlivnit vývoj Vašeho dítěte a obohatit jeho budoucí život.
V HUDEBNÍM OBORU SE DĚTI UČÍ POROZUMĚT HUDBĚ A SAMI JI PROVOZOVAT, žák může volit z těchto studijních zaměření: hra na klavír, elektronické klávesové nástroje, housle, violoncello, kontrabas, zobcovou flétnu, hoboj, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, baskřídlovku, baryton, pozoun, tubu, lesní roh, klasickou kytaru, elektrickou kytaru, bicí a sólový zpěv. 
VE VÝTVARNÉM OBORU ZÍSKÁVAJÍ DĚTI ZKUŠENOSTI V MALBĚ, KRESBĚ, GRAFICE, KERAMICE A FOTOGRAFII.
V TANEČNÍM OBORU SE DĚTI UČÍ ZÁKLADŮM LIDOVÉHO, KLASICKÉHO I MODERNÍHO TANCE.
V LITERÁRNĚ – DRAMATICKÉM OBORU SE DĚTI ZAMĚŘUJÍ NA PROJEV MLUVENÝ, PÍSEMNÝ A POHYBOVÝ.

Žáci jsou přijímání ke studiu na základě talentových zkoušek .

Co je dobré vědět před nástupem ke studiu v ZUŠ
 


Požadavky ke zkouškám:

hudební obor:

     • Intonace –  zpěv lidové písně
     • zopakovat hraný tón
     • Rytmus  -   vytleskat  rytmus
     • Sluch    -    rozpoznat vysoké a hluboké tóny
       Součástí zkoušky je komunikační zralost.


  literárně - dramatický obor:

  • uchazeč si připraví jeden krátký text zpaměti
  • práce s jednoduchým textem - s různou motivací
  • slovní komunikace, komunikační zralost
  • pohyb v prostoru - chůze s různou motivací
  • přijetí role - jednoduchá divadelní improvizace podle zadání
  • základní rytmické cítění - vytleskání jednoduchého rytmu


  taneční obor:

  • rozlišení tempa - chůze, běh
  • orientace v prostoru
  • pohybová improvizace na zadané téma, tvořivost
  • pohybová paměť
  • napětí, uvolnění
  • ohebnost

  V případě, že dítě chce nastoupit do tanečního oboru ve věku od 9 let,

  bude přijímací zkouška obsahovat i další aspekty, jako je vnímání rytmu, pohybové dovednosti,

  pohybová pamětˇ aj., které odpovídají o rok nižším požadavkům ve ŠVP – lze si prohlédnout zde


  výtvarný obor:

  UCHAZEČ VÝTVARNĚ ZPRACUJE ZADANÝ ÚKOL

   

  5 - 11 let :  KOLOROVANÁ NÁMĚTOVÁ KRESBA

  12 – 15 let : KRESBA PODLE MODELU

  16 – 26 let : KRESBA PODLE MODELU

   

  kritéria hodnocení:

  5 -11 let

  • schopnost soustředění na zadaný úkol
  • výtvarné zpracování námětu ( výtvarný projev přiměřený věku)
  • elementární zvládnutí kompozice
  • originalita

   

  12 -15 let

  • schopnost pozorování skutečnosti
  • výtvarný přepis skutečnosti
  • vyjádření tvaru a objemu linií
  • zvládnutí kompozice

   

  16 -26 let

  • pozorování skutečnosti
  • výtvarný přepis skutečnosti
  • vyjádření tvaru a objemu svělem a stínem
  • zvládnutí kompozice

   

   

   

  HODNOCENÍ :

  každá část kritérií je hodnocena samostatně bodovým oceněním

  výsledné hodnocení je součtem všech získaných bodů  Těšíme se na Vás ! 

  Stříbrná sobota 16.12.2023

  7 vánoční nálada.JPG

       

          AKTUALITY

   24.2. - TO: Vystoupení - ples Milý

   27.2. - TO: Zájezd KOMODO - Kladno

   29.2. - Průzkumy talentovanosti - MŠ