Ivana Teshomeová: klavír, flétna

teshomeova@zusnovestraseci.cz

Vystudovala konzervatoř v Ostravě - obor kontrabas,10 let poté strávila v zahraničí
/ Etiopie, Německo /, kde aktivně hrála a vyučoval hře na klavír, soukromě vyučovala hře na  keybord,
hrála v norimberském amatérském symfonickém orchestru.
Po návratu do ČR působila 12 let jako učitelka ZUŠ v Zábřehu na Moravě
/ klavír, kontrabas a violoncello, korepetice v pěveckých třídách a třídách dechových nástrojů /.

  Miroslav Thuma: pozoun, baskřídlovka, tuba, trubka, bicí, zobcová flétna

thuma@zusnovestraseci.cz

Vystudoval Státní konzervatoř Praha ve třídě prof. M. Hejdy – obor pozoun.
V ZUŠ Nové Strašecí vyučuje od roku 1985. Působil léta v Armádním uměleckém souboru.
Je členem Modré muziky a v renomovaných orchestrech a souborech účinkuje i v zahraničí.
Zastává funkci předsedy Umělecké rady školy a v tomto směru řeší příslušné aktivity
spolu s vedoucími oborů. Má na starosti práci Komorního orchestru učitelů a žáků školy.
Je výborným a žádaným dirigentem. Jde o zkušeného pedagoga, laskavého, důsledného, spolehlivého.

 Dagmar Pavlíková: hoboj, zobcové flétny, příčná flétna

pavlikova@zusnovestraseci.cz

Vystudovala konzervatoř v Kroměříži – obor hoboj. Již v té době zpívala v pěveckém sboru Moravští madrigalisté.
V 5. ročníku studia vyhrála konkurz do Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně, kde působila až do příchodu na nové působiště,
a to do naší školy. Na zdejší ZUŠ učí od roku 1989. Vykonává funkci vedoucí hudebního oboru.
Výrazným prvkem její pedagogické činnosti jsou úspěchy její třídy v soutěžích, a to i celostátních.
Umí připravit studenty k přijetí na konzervatoř. Vede výborný flétnový soubor, s nímž vystupuje v různých regionálních
 i krajských projektech. Je členkou Komorního orchestru učitelů a žáků a také vynikající sólistkou.

 Zdeněk Frolík: klarinet, saxofon, klavír, zobcové flétny

frolik@zusnovestraseci.cz

Základy hudby vystudoval v ZUŠ Nové Strašecí u p. Fr. Zázvorky a E. Čechové.
Pokračoval na Lidové konzervatoři pro pracující v Praze.
Absolvoval Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze – obor klarinet. V naší škole vyučuje od r.1990.
Je členem francouzsko českého divadla Na voru a s ním se účastní prestižních projektů jako např. v r. 2002
České sezóny v Paříži. Ve svém hudebním životě prochází různými žánry, kde působí jako instrumentalista,
 v oblast kompozičně aranžérské i jako zakladatel několika kapel ve škole i v civilním muzikantském životě.
 Pro mnoho dětí znamená tvůrčí impuls pro další hudební život.

Lucie Andrášková, DiS. : hudební nauka, zpěv

andraskova@zusnovestraseci.cz

Základní hudební vzdělání získala v ZUŠ Nové Strašecí u Mgr. Drahoslavy Pittnerové a Evy Šípkové, a v hodinách prof. Jaroslavy Niederlové. Ve studiu zpěvu pokračovala na konzervatoři v Plzni pod vedením Doc. Mgr. Svatavy Luhanové, které ukončila absolutoriem v r.2014.Poprvé se jako pedagog HO na naší ZUŠ objevila v r.2009. V letech 2012 - 2014 působila v ZUŠ Stochov, 2011 -2014 vyučovala předmět hudební výchova na ZŠ Lány. Jako pedagog HO - sólový zpěv a hudební nauka - působí na naší ZUŠ od r.2012.

Každým rokem absolvuje několik seminářů a mistrovských kurzů / zaměření na pěveckou i hudebně teoretickou oblast /.

 Petra Musilová : zpěv

musilova@zusnovestraseci.cz

Vystudovala zpěv na Konzervatoři Jana Deyla a komorní vokální hudbu na Conservatorio Statale di Musica L. Cherubini v italské Florencii. Zúčastnila se mnoha mistrovských kurzů s předními evropskými pěvci a odborníky především na starou hudbu. Aktivně se věnuje sólové koncertní činnosti.
www.musilova-soprano.wbs.cz

V naší škole vyučuje od r.2017.

 Mgr. Miloslava Becherová: klavír

becherova@zusnovestraseci.cz

Vystudovala PF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – obor HV – RJ pro střední
školy. Z německého a ruského jazyka má státní zkoušku.

V ZUŠ Nové Strašecí vyučuje od r.1989. Byla dlouholetou členkou folklorního souboru
Čtyřlístek.
Je spolehlivým a oblíbeným pedagogem.

 Jan Raich: bicí

raich@zusnovestraseci.cz

Vystudoval SPŠ a VOŠ v Kladně.
Od svých 7 let navštěvoval ZUŠ v Novém Strašecí - hra na housle, kytaru / klasickou i elektrickou/, bicí.
Postupem času vystřídal několik hudebních těles např. Vanuatu Tuvali, Sir Malkovich, Vivien´s Shadow, Cink&Tej, POE, call my name.

Bc.Ondřej Kinkal : baskytara, elektrická kytara

kinkal@zusnovestraseci.cz

Studoval na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - obor Popularizace hudby a Organizace hudebního života. Od svých 15 let se aktivně podílí na hudební scéně nejen v Novém Strašecí. Mezi nejvýznamnější patří skupina Call s spolu s naším dalším pedagogem J. Raichem nebo kytarové duo Lakatoš, se kterým s úspěchem koncertují i v zahraničí.

Na naší škole pracuje od roku 2011. 

 František Kováč : klavír

kovac@zusnovestraseci.cz

Vystudoval odbornou ladičskou školu / ladič, opravy hudebních nástrojů/ a Konzervatoř Jana Deyla - obor klavír a klarinet. Vyučoval na ZUŠ hru na klavír, klarinet a saxofon.
V současné době vyučuje i na ZUŠ v Mladé Boleslavi.

V naší škole pracuje od roku 2018.

 

Mgr. Vít Nermut, Dipl.- Mus. : housle

nermut@zusnovestraseci.cz

Je absolventem Konzervatoře Jaroslava Ježka, Staatliche Hochschule für Musik Trossingen (Německo)a FF UK v Praze (obor muzikologie). Jakou houslista se věnuje jak klasické hudbě, hře na historické smyčcové hudební nástroje, tak i jazzové hudbě. Ve své pedagogické praxi se zaměřuje na výuku nástroje s využitím prvků samostatné tvořivosti a improvizace. 

V naší škole pracuje od roku 2016.

  Lukáš Štěpánek, DiS: klasická kytara

stepanek@zusnovestraseci.cz

Vystudoval klasickou kytaru na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Václava Kučery, ve studiu kytary pak dále pokračoval na pražské HAMU ve třídě prof. Štěpána Raka. V roce 2010 získal 2. cenu v soutěži Concertino Praga, pořádanou Českým rozhlasem. Od roku 2014 je pedagogem kytary na Pražské konzervatoři a  ve stejném roce založil spolu s flétnistkou Karolínou Dlouhou komorní soubor Duo Mellison, se kterým v roce 2019 nahráli své debutové album.

V naší škole pracuje od roku 2016.

  Martin Vítek : klasická kytara

vitek@zusnovestraseci.cz

Vystudoval na konzervatoři Jana Deyla  - obor klasická kytara a klarinet.

V letech 1993 - 2016 působil v souboru Musica pro Sancta Cecilia / vokálně instrumentální soubor, věnující se interpretaci renesanční a barokní hudby/ jako hráč na kytaru a loutnu. Pracoval pro MČ Praha 6 - koncerty u příležitosti životních jubileí, zlatých svatbách aj.

Od roku 1992 pracoval jako učitel v ZUŠ Slaný, na naší škole vyučuje od r.2016.

 Marika Baránková, DiS: klasická kytara

barankova@zusnovestraseci.cz

Pochází z německé hudební rodiny z Karlovarského kraje. Na Konzervatoři Jaroslava Ježka studovala kytaru u prof. Milana Tesaře, na Pražské konzervatoři absolvovala u prof. Václava Kučery. Pokračovala studiem německého jazyka na Státní jazykové škole Praha. Od roku 2003 vyučuje německy mluvící cizince hru na kytaru (International School of Music and Fine Arts). Pro své žáky napsala Kytarovou přípravku opatřenou instruktážními videi, které natočila společně s dcerou Eliškou. Se svým mužem kytarovým skladatelem Jaroslavem Novákem upravuje písně a skladby svým žákům na míru. V roce 2005 obdržela 1. místo v soutěži Prague Junior Note. 

V naší škole vyučuje od roku 2024.

 Mgr. Zuzana Eržiaková: klavír, souborová práce - kapela Lísteček

erziakova@zusnovestraseci.cz

Základní hudební vzdělání získala v ZUŠ Nové Strašecí u J. Bártlové.
Vystudovala hudební výchovu – němčinu pro střední školy na PF Západočeské univerzity v Plzni.

 Studium podtrhla roční stáž na Institutu pro hudební vědu Univerzity v Lipsku.

Je absolventem pardubické konzervatoře v oboru hra na klavír.
Absolvovala také tříleté studium taneční pedagogiky v Tanečním centru Praha.
Angažuje se v různých významných kulturních projektech v regionu – např. v hudební i taneční sekci folklorního souboru Čtyřlístek.
Je velmi nadějným a precizním pedagogogem.

 

 Mgr. Eva Rybáčková: sborový zpěv, sólový zpěv

rybackova@zusnovestraseci.cz

Od svých 5ti let navštěvovala ZUŠ Nové Strašecí. Absolvovala zde první stupeň v hudebním oboru/hra na housle a v tanečním oboru. Dále studovala pedagogické lyceum v Berouně, kde na místní ZUŠ absolvovala druhý stupeň  hry na housle. Svá studia zakončila na vysoké škole v Ústí nad Labem, obor Hudební výchova pro ZŠ, SŠ a ZUŠ. Její pedagogická dráha započala na ZUŠ v Berouně a s přestávkami pokračuje na ZUŠ v Novém Strašecí dodnes. Během zmíněné přestávky učila hru na housle, zpěv a hru na klavír v Kanadě. Je členkou folklorního souboru Čtyřlístek, ženského sboru Musica Nostra. Příležitostně vystupuje s Rakovnickým komorním orchestrem.

Jarní koncert ZUŠ OPEN - 29.5.2024

DSC_1864.JPG

      

         AKTUALITY

  18.6. - HO: Koncert žáků Z.Frolíka

  20.6. - TO: Závěrečný koncert

  25.6. - Předávání absolventských vysvědčení

  26.6. - HO: Koncert žáků I.Teshomeové a L.Andráškové

       

         logo open