Ivana Teshomeová: klavír, flétna

teshomeova@zusnovestraseci.cz

Vystudovala konzervatoř v Ostravě - obor kontrabas,10 let poté strávila v zahraničí
/ Etiopie, Německo /, kde aktivně hrála a vyučoval hře na klavír, soukromě vyučovala hře na  keybord,
hrála v norimberském amatérském symfonickém orchestru.
Po návratu do ČR působila 12 let jako učitelka ZUŠ v Zábřehu na Moravě
/ klavír, kontrabas a violoncello, korepetice v pěveckých třídách a třídách dechových nástrojů /.

  Miroslav Thuma: pozoun, baskřídlovka, tuba, trubka, bicí, zobcová flétna

thuma@zusnovestraseci.cz

Vystudoval Státní konzervatoř Praha ve třídě prof. M. Hejdy – obor pozoun.
V ZUŠ Nové Strašecí vyučuje od roku 1985. Působil léta v Armádním uměleckém souboru.
Je členem Modré muziky a v renomovaných orchestrech a souborech účinkuje i v zahraničí.
Zastává funkci předsedy Umělecké rady školy a v tomto směru řeší příslušné aktivity
spolu s vedoucími oborů. Má na starosti práci Komorního orchestru učitelů a žáků školy.
Je výborným a žádaným dirigentem. Jde o zkušeného pedagoga, laskavého, důsledného, spolehlivého.

 Dagmar Pavlíková: hoboj, zobcové flétny, příčná flétna

pavlikova@zusnovestraseci.cz

Vystudovala konzervatoř v Kroměříži – obor hoboj. Již v té době zpívala v pěveckém sboru Moravští madrigalisté.
V 5. ročníku studia vyhrála konkurz do Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně, kde působila až do příchodu na nové působiště,
a to do naší školy. Na zdejší ZUŠ učí od roku 1989. Vykonává funkci vedoucí hudebního oboru.
Výrazným prvkem její pedagogické činnosti jsou úspěchy její třídy v soutěžích, a to i celostátních.
Umí připravit studenty k přijetí na konzervatoř. Vede výborný flétnový soubor, s nímž vystupuje v různých regionálních
 i krajských projektech. Je členkou Komorního orchestru učitelů a žáků a také vynikající sólistkou.

 Zdeněk Frolík: klarinet, saxofon, klavír, zobcové flétny

frolik@zusnovestraseci.cz

Základy hudby vystudoval v ZUŠ Nové Strašecí u p. Fr. Zázvorky a E. Čechové.
Pokračoval na Lidové konzervatoři pro pracující v Praze.
Absolvoval Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze – obor klarinet. V naší škole vyučuje od r.1990.
Je členem francouzsko českého divadla Na voru a s ním se účastní prestižních projektů jako např. v r. 2002
České sezóny v Paříži. Ve svém hudebním životě prochází různými žánry, kde působí jako instrumentalista,
 v oblast kompozičně aranžérské i jako zakladatel několika kapel ve škole i v civilním muzikantském životě.
 Pro mnoho dětí znamená tvůrčí impuls pro další hudební život.

Lucie Andrášková, DiS. : hudební nauka, zpěv

andraskova@zusnovestraseci.cz

Základní hudební vzdělání získala v ZUŠ Nové Strašecí u Mgr. Drahoslavy Pittnerové a Evy Šípkové, a v hodinách prof. Jaroslavy Niederlové. Ve studiu zpěvu pokračovala na konzervatoři v Plzni pod vedením Doc. Mgr. Svatavy Luhanové, které ukončila absolutoriem v r.2014.Poprvé se jako pedagog HO na naší ZUŠ objevila v r.2009. V letech 2012 - 2014 působila v ZUŠ Stochov, 2011 -2014 vyučovala předmět hudební výchova na ZŠ Lány. Jako pedagog HO - sólový zpěv a hudební nauka - působí na naší ZUŠ od r.2012.

Každým rokem absolvuje několik seminářů a mistrovských kurzů / zaměření na pěveckou i hudebně teoretickou oblast /.

 Petra Musilová : zpěv

musilova@zusnovestraseci.cz

Vystudovala zpěv na Konzervatoři Jana Deyla a komorní vokální hudbu na Conservatorio Statale di Musica L. Cherubini v italské Florencii. Zúčastnila se mnoha mistrovských kurzů s předními evropskými pěvci a odborníky především na starou hudbu. Aktivně se věnuje sólové koncertní činnosti.
www.musilova-soprano.wbs.cz

V naší škole vyučuje od r.2017.

 Mgr. Miloslava Becherová: klavír

becherova@zusnovestraseci.cz

Vystudovala PF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – obor HV – RJ pro střední
školy. Z německého a ruského jazyka má státní zkoušku.

V ZUŠ Nové Strašecí vyučuje od r.1989. Byla dlouholetou členkou folklorního souboru
Čtyřlístek.
Je spolehlivým a oblíbeným pedagogem.

 Jan Raich: bicí

raich@zusnovestraseci.cz

Vystudoval SPŠ a VOŠ v Kladně.
Od svých 7 let navštěvoval ZUŠ v Novém Strašecí - hra na housle, kytaru / klasickou i elektrickou/, bicí.
Postupem času vystřídal několik hudebních těles např. Vanuatu Tuvali, Sir Malkovich, Vivien´s Shadow, Cink&Tej, POE, call my name.

Bc.Ondřej Kinkal : baskytara, elektrická kytara

kinkal@zusnovestraseci.cz

Studoval na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - obor Popularizace hudby a Organizace hudebního života. Od svých 15 let se aktivně podílí na hudební scéně nejen v Novém Strašecí. Mezi nejvýznamnější patří skupina Call s spolu s naším dalším pedagogem J. Raichem nebo kytarové duo Lakatoš, se kterým s úspěchem koncertují i v zahraničí.

Na naší škole pracuje od roku 2011. 

 František Kováč : klavír

kovac@zusnovestraseci.cz

Vystudoval odbornou ladičskou školu / ladič, opravy hudebních nástrojů/ a Konzervatoř Jana Deyla - obor klavír a klarinet. Vyučoval na ZUŠ hru na klavír, klarinet a saxofon.
V současné době vyučuje i na ZUŠ v Mladé Boleslavi.

V naší škole pracuje od roku 2018.

 

Mgr. Vít Nermut, Dipl.- Mus. : housle

nermut@zusnovestraseci.cz

Je absolventem Konzervatoře Jaroslava Ježka, Staatliche Hochschule für Musik Trossingen (Německo)a FF UK v Praze (obor muzikologie). Jakou houslista se věnuje jak klasické hudbě, hře na historické smyčcové hudební nástroje, tak i jazzové hudbě. Ve své pedagogické praxi se zaměřuje na výuku nástroje s využitím prvků samostatné tvořivosti a improvizace. 

V naší škole pracuje od roku 2016.

  Lukáš Štěpánek, DiS: klasická kytara

stepanek@zusnovestraseci.cz

Vystudoval klasickou kytaru na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Václava Kučery, ve studiu kytary pak dále pokračoval na pražské HAMU ve třídě prof. Štěpána Raka. V roce 2010 získal 2. cenu v soutěži Concertino Praga, pořádanou Českým rozhlasem. Od roku 2014 je pedagogem kytary na Pražské konzervatoři a  ve stejném roce založil spolu s flétnistkou Karolínou Dlouhou komorní soubor Duo Mellison, se kterým v roce 2019 nahráli své debutové album.

V naší škole pracuje od roku 2016.

  Martin Vítek : klasická kytara

vitek@zusnovestraseci.cz

Vystudoval na konzervatoři Jana Deyla  - obor klasická kytara a klarinet.

V letech 1993 - 2016 působil v souboru Musica pro Sancta Cecilia / vokálně instrumentální soubor, věnující se interpretaci renesanční a barokní hudby/ jako hráč na kytaru a loutnu. Pracoval pro MČ Praha 6 - koncerty u příležitosti životních jubileí, zlatých svatbách aj.

Od roku 1992 pracoval jako učitel v ZUŠ Slaný, na naší škole vyučuje od r.2016.

 Mgr. Zuzana Eržiaková: klavír, souborová práce - kapela Lísteček

erziakova@zusnovestraseci.cz

Základní hudební vzdělání získala v ZUŠ Nové Strašecí u J. Bártlové.
Vystudovala hudební výchovu – němčinu pro střední školy na PF Západočeské univerzity v Plzni.

 Studium podtrhla roční stáž na Institutu pro hudební vědu Univerzity v Lipsku.

Je absolventem pardubické konzervatoře v oboru hra na klavír.
Absolvovala také tříleté studium taneční pedagogiky v Tanečním centru Praha.
Angažuje se v různých významných kulturních projektech v regionu – např. v hudební i taneční sekci folklorního souboru Čtyřlístek.
Je velmi nadějným a precizním pedagogogem.

 

 Mgr. Eva Rybáčková: sborový zpěv, sólový zpěv

rybackova@zusnovestraseci.cz

Od svých 5ti let navštěvovala ZUŠ Nové Strašecí. Absolvovala zde první stupeň v hudebním oboru/hra na housle a v tanečním oboru. Dále studovala pedagogické lyceum v Berouně, kde na místní ZUŠ absolvovala druhý stupeň  hry na housle. Svá studia zakončila na vysoké škole v Ústí nad Labem, obor Hudební výchova pro ZŠ, SŠ a ZUŠ. Její pedagogická dráha započala na ZUŠ v Berouně a s přestávkami pokračuje na ZUŠ v Novém Strašecí dodnes. Během zmíněné přestávky učila hru na housle, zpěv a hru na klavír v Kanadě. Je členkou folklorního souboru Čtyřlístek, ženského sboru Musica Nostra. Příležitostně vystupuje s Rakovnickým komorním orchestrem.

Stříbrná sobota 16.12.2023

3 na flétnové vlně (2).JPG

        

           AKTUALITY

    24.2. - TO: Vystoupení - ples Milý

    27.2. - TO: Zájezd KOMODO - Kladno

    29.2. - Průzkumy talentovanosti - MŠ