Ivana Teshomeová: klavír, flétna

teshomeova@zusnovestraseci.cz

Vystudovala konzervatoř v Ostravě - obor kontrabas,10 let poté strávila v zahraničí
/ Etiopie, Německo /, kde aktivně hrála a vyučoval hře na klavír, soukromě vyučovala hře na  keybord,
hrála v norimberském amatérském symfonickém orchestru.
Po návratu do ČR působila 12 let jako učitelka ZUŠ v Zábřehu na Moravě
/ klavír, kontrabas a violoncello, korepetice v pěveckých třídách a třídách dechových nástrojů /.

  Miroslav Thuma: pozoun, baskřídlovka, tuba, trubka, bicí, zobcová flétna

thuma@zusnovestraseci.cz

Vystudoval Státní konzervatoř Praha ve třídě prof. M. Hejdy – obor pozoun.
V ZUŠ Nové Strašecí vyučuje od roku 1985. Působil léta v Armádním uměleckém souboru.
Je členem Modré muziky a v renomovaných orchestrech a souborech účinkuje i v zahraničí.
Zastává funkci předsedy Umělecké rady školy a v tomto směru řeší příslušné aktivity
spolu s vedoucími oborů. Má na starosti práci Komorního orchestru učitelů a žáků školy.
Je výborným a žádaným dirigentem. Jde o zkušeného pedagoga, laskavého, důsledného, spolehlivého.

 Dagmar Pavlíková: hoboj, zobcové flétny, příčná flétna

pavlikova@zusnovestraseci.cz

Vystudovala konzervatoř v Kroměříži – obor hoboj. Již v té době zpívala v pěveckém sboru Moravští madrigalisté.
V 5. ročníku studia vyhrála konkurz do Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně, kde působila až do příchodu na nové působiště,
a to do naší školy. Na zdejší ZUŠ učí od roku 1989. Vykonává funkci vedoucí hudebního oboru.
Výrazným prvkem její pedagogické činnosti jsou úspěchy její třídy v soutěžích, a to i celostátních.
Umí připravit studenty k přijetí na konzervatoř. Vede výborný flétnový soubor, s nímž vystupuje v různých regionálních
 i krajských projektech. Je členkou Komorního orchestru učitelů a žáků a také vynikající sólistkou.

 Zdeněk Frolík: klarinet, saxofon, klavír, zobcové flétny

frolik@zusnovestraseci.cz

Základy hudby vystudoval v ZUŠ Nové Strašecí u p. Fr. Zázvorky a E. Čechové.
Pokračoval na Lidové konzervatoři pro pracující v Praze.
Absolvoval Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze – obor klarinet. V naší škole vyučuje od r.1990.
Je členem francouzsko českého divadla Na voru a s ním se účastní prestižních projektů jako např. v r. 2002
České sezóny v Paříži. Ve svém hudebním životě prochází různými žánry, kde působí jako instrumentalista,
 v oblast kompozičně aranžérské i jako zakladatel několika kapel ve škole i v civilním muzikantském životě.
 Pro mnoho dětí znamená tvůrčí impuls pro další hudební život.

 Bc. Lucie Andrášková: hudební nauka, zpěv, sborový zpěv

andraskova@zusnovestraseci.cz

Absolvovala

 Petra Musilová : zpěv

musilova@zusnovestraseci.cz

V naší škole vyučuje od r.2017.

 Mgr. Miloslava Becherová: klavír

becherova@zusnovestraseci.cz

Vystudovala PF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – obor HV – RJ pro střední
školy. V ZUŠ Nové Strašecí vyučuje od r.1989. Byla dlouholetou členkou folklorního souboru
Čtyřlístek.
Je spolehlivým a oblíbeným pedagogem.

 Jan Raich: bicí

raich@zusnovestraseci.cz

Vystudoval SPŠ a VOŠ v Kladně.
Od svých 7 let navštěvoval ZUŠ v Novém Strašecí - hra na housle, kytaru / klasickou i elektrickou/, bicí.
Postupem času vystřídal několik hudebních těles např. Vanuatu Tuvali, Sir Malkovich, Vivien´s Shadow, Cink&Tej, POE, call my name.

 František Kováč : klavír

kovac@zusnovestraseci.cz

V naší škole pracuje od roku 2018.

 MgA. Martin Kux : klavír

kux@zusnovestraseci.cz

V naší škole pracuje od roku 2018.

 Vít Nermut : housle

nermut@zusnovestraseci.cz

Je absolventem Konzervatoře Jaroslava Ježka, Staatliche Hochschule für Musik Trossingen (Německo)a FF UK v Praze (obor muzikologie). Jakou houslista se věnuje jak klasické hudbě, hře na historické smyčcové hudební nástroje, tak i jazzové hudbě. Ve své pedagogické praxi se zaměřuje na výuku nástroje s využitím prvků samostatné tvořivosti a improvizace. 

V naší škole pracuje od roku 2016.

  Lukáš Štěpánek, DiS: klasická kytara

stepanek@zusnovestraseci.cz

V naší škole pracuje od roku 2016.

 Simona Šteruská: hudební nauka

steruska@zusnovestraseci.cz

Vystudovala gymnázium v Novém Strašecí,studovala na PF UJEP v Ústí nad Labem
- obor : popularizace hudby a organizace hudebního života,
v současné době studuje na Mezinárodní konzervatoři v Praze - obor elektrická kytara.
Od 5 let navštěvovala ZUŠ v Novém Strašecí a v Praze - klavír, flétna, kytara, práce v nahrávacím studiu.
Aktivně hraje ve skupině The Apples / sólová kytara a zpěv /, je produkční Czech Jazz Workshop.
Byla členkou kapely DEMNATO a asistenkou produkce nejrůznějších kulturních festivalů a akcí / Mezi ploty,aj./

  Martin Vítek : klasická kytara

vitek@zusnovestraseci.cz

V naší škole vyučuje od r.2016.

 Mgr. Zuzana Eržiaková: klavír, hudební nauka

stranskaz@zusnovestraseci.cz

Základní hudební vzdělání získala v ZUŠ Nové Strašecí u J. Bártlové.
Vystudovala HV – němčinu pro střední školy na PF Západočeské univerzity v Plzni.
Speciálně ve studiu klavíru pokračovala u MgA E. Štruncové. Studium podtrhla roční stáž na Institutu pro hudební vědu Univerzity v Lipsku.
Absolvovala také tříleté studium taneční pedagogiky v Tanečním centru Praha.
Angažuje se v různých významných kulturních projektech v regionu – např. v hudební i taneční sekci folklorního souboru Čtyřlístek.
Je velmi nadějným a precizním pedagogogem.

Litomyšl 2019

lit01.jpg

30.9.2019 - generálka Zahajovacího koncertu

1.10.2019 - Zahajovací koncert - 16:30 - NKC

7.10.2019 - Valná hromada SRP - 17:00

        

           AKTUALITY