Výtvarný obor

Smysl výtvarné výchovy

Pro většinu lidí má VV smysl zcela praktický – děti se naučí malovat a kreslit, aby dokázaly zachytit, co vidí, aby rozvíjely estetické vnímání a manuální zručnost.

Obsah VV, viděný pouze z tohoto úhlu se už přežil.Pro záznam reality běžně používáme fotoaparát, písmo a dekor nám pomáhá vytvářet počítač, vkus nahrazují proměnlivé módní trendy, informace o výtvarném umění obsahují kvalitní publikace.

VV proto prošla v minulých letech velkou proměnou.Změnila se podoba, smysl i struktura.Výkonnostní pojetí nahradily nové priority – výchova člověka, smyslové prožívání světa, očištění vztahu k přírodě, experimentace, alternativní výtvarné myšlení, probouzení citu pro výraz materiálu a obohacení prací s uměleckým dílem.

Z většiny našich žáků se v budoucnu nestanou profesionální výtvarníci, ale naší snahou je, aby ze všech byly myslící a cítící bytosti se schopností vlastního a originálního projevu.

VÝTVARNÝ OBOR mohou navštěvovat žáci od 5 do 18 let a dospělí.

 

Přípravnou výtvarnou výchovu navštěvují žáci ve věku 5 – 8 let.

I. stupeň výtvarného oboru navštěvují žáci ve věku 9 – 15 let. Ukončuje se absolventskou prací vystavenou na výstavě absolventů.

II. stupeň výtvarného oboru navštěvují studenti ve věku 16 – 18 let. Také absolventi tohoto cyklu ukončují  studium absolventskými pracemi.

Rozšířené vyučování je určeno pro nejtalentovanější žáky ve věku 12 – 18 let, kteří se připravují na studium na středních a vysokých školách výtvarného zaměření.

Studium pro dospělé je určeno zájemcům od 19 let.

 

Věk zájemců o studium není omezen. Přijímáme děti ve věku od 5 let do přípravky, i starší žáky, které zařazujeme do skupin, kam věkem náleží.

Výuka probíhá vždy ve 3 vyučovacích hodinách týdně.

 Předměty studia

Obsah vyučovaných předmětů

Plošná tvorba – zahrnuje kreslířské, malířské a grafické reakce na skutečnost,

 na život nebo niterný svět žáků. Žáci poznávají výrazovou svébytnost linií, barev a tvarů ve vlastní volné a užité      

 tvorbě, v pozorování a v přepisu reality nebo v kontaktu s výtvarným uměním

Prostorová tvorba – učí žáky odlišnému způsobu výtvarného myšlení. Vedle prostorového uplatnění linií, barev a tvarů vystupuje        

       do  popředí role světla a stínu, plastických kontrastů a materiálových kvalit

Objektová a akční tvorba – vyvažuje prožitkovými aktivitami některé postupy plošné a prostorové tvorby. Na nezvyklé zážitky,

smyslové podněty, na pocity, vztahy a vznikající postoje navazuje jejich výtvarný přepis a hlouběji se ukotvuje. Objektová tvorba pomáhá žákům přiblížit se realitě – materiálu či nalezenému předmětu, vytvářet nová prostředí. Akční tvorba se vztahuje k jedinci a k jeho situaci ve světě, k vnímání sebe sama nebo k prožívání kontaktů s druhými.

Výtvarná kultura – nabízí prožitky, porovnává vztahy mezi životem, člověkem a

uměním, sleduje pohyb uvnitř žánrů a napříč historií. Na všech stupních studia jde o hledání inspirací, asociací a      souvislostí.

Fotografování – zaměřuje duchovní potenciál žáka k vnímání, poznávání a interpretaci jevů. Kultivuje jeho imaginaci, tvořivost,

fantazii a výtvarnou citlivost. Rozvíjí schopnost rozeznat psychologické účinky viděného a fotografické   možnosti, které je zvýrazňují, vede k souladu mezi námětem, jeho obsahem a zpracováním

Keramika – její přitažlivost odráží archetypální vztah k půdě a k hmotě. Keramické postupy jsou stejně přirozené jako sám

materiál. Je tedy nejpřirozenějším uměleckořemeslným projevem, který je zcela závislý na autorovi, na jeho       představách a prožívání vlastní hmoty

 

Příprava na přijímací zkoušky

 

Kvalitní přípravu na talentové zkoušky na střední i vysoké umělecké školy můžete absolvovat ve skupině rozšířené výtvarné výchovy, kde se věnuje větší prostor technice a studijní kresbě.

Pokud o tomto studiu uvažujete,je vhodné začít s přípravou již v 7.třídě ZŠ.

FOTOGALERIE

Návštěva výstavy - 10.2.2014 - Olbram Zoubek

Masopustní dílny - 20.2.2014

Výstava VO - 17.4.-6.5.2013 - Čakovice

Návštěva výstavy - 26.11.2013 - Karel Zeman

Dílna - Kutná Hora "Jagellonci" 27.9.2012

Výstava - Stříbrná sobota - 15.12.2012

Výstava PLAY Mánes 10.2.2011

Výstava na KÚ Středočeského kraje - březen 2011

Výtvarné dílny 2011

Dvorek 2011

Vernisáž výstavy VO Kutná Hora 14.12.2010

Vernisáž Dvorek - 3.6.2024 / foto I.Rezková /

DSC_1210.jpg

        

           AKTUALITY

    Přejeme krásné léto !

         

           logo open