Pro žáky VO ZUŠ fungují 4 facebookové skupiny pro žáky různého věku a zaměření, kde každý týden přibude nový výtvarný úkol.
Zdokumentované práce ve skupině  každý týden zveřejníme, aby žáci mohli vidět, jak k tématu přistoupili ostatní.
Pro rodiče, kterým snad zaslaný email s odkazem na skupinu unikl :
1. skupina = Žáci VO ZUŠ 1 = žáci 1. - 3. školní třídy
Práce žáků - video 1
2. skupina = Žáci VO ZUŠ 2 = žáci 4.-7. školní třídy
Práce žáků - video 2
3. skupina = Žáci VO ZUŠ 3 = žáci 8. - 9. školní třídy, popř. starší
Práce žáků - video 3
4. skupina Žáci VO ZUŠ 4 – rozšířené vyučování
Práce žáků - video 4
 
Případně se obraťte na svoji vyučující VO / telefonicky, mailem /.
 Vzhledem k nízkému věku mnoha žáků a v zájmu jejich bezpečného pohybu v prostředí sítě, je skupina otevřená pouze pro ně a jejich rodiče.  

Rozsvícení vánočního stromu 25.11.2022

DSC_1592.jpg

        

           AKTUALITY

    28.3. -  Koncert učitelů 

    30.3. - Průzkumy talentovanosti - ZŠ